Diğer Çalışanlar

Diğer Çalışanlar

Muammer BULUT: Maden Yük.Müh, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür yardımcısı- ANKARA.
Ahmet BULUT : Orman Yük.Müh.Orman Bakanlığı Şube Müdürü Ankara
Kemal Bulut : Mad. Müh. Türkiye Taş Kömürü Kurumu – Zonguldak
Halim Bulut: Mak.  Müh, MKE – Kırıkkale
İsmail Buulut : Elektrik Mühendisi ,Kara Yolları- TRABZON
Ömer Bulut : İnşaat Mühendisi. TOKİ Daire Başkanı – ANKARA
Bülent Bulut: Mak. Müh. millli sav.bakanlığı ihaleler gen. müd. müfettişi – İstanbul
Murat Türkyılmaz : Tubitak Yazılım Sistem Uzmanı- Ankara
T.Emrah Bıyıkoğlu : İnşaat mühendisi- TOKİ- Ankara
Kemal BULUT : Maden mühendisi – Kesk Genel başkanı- Ankara
MuzafferBıyıkoğlu : Kadastro memuru- Of
Cafer Bıyıkoğlu : Kadastro memuru – OF
Halim Özcan : Ziraat Mühendisi Bölümlü Çay Fabrikası-Çaykur
Hikmet Emre : Ziraat Mühendisi Emekli – OF
Furkan Bulut : Jeoloji mühendisi – Kütahya
Hamza Emre :  Hakim  -İstanbul
Ayşe BÜYÜKOĞLU : Jeoloji Müh. İst Büyük Şehir Belediyesi – İstanbul
Engin Bulut : Ziraat Mühendisi. Of Çay Fabrikası-Çaykur
Ahmet Bulut: Karayolları genel müdür yardımcısı, Emekli – İstanbul
Fazlı Bulut: İstanbul Küçükçekmece Kızılay Başkanı, emekli- İstanbul
Tahsin Bulut : Harita mühendisi. Etibank- Emekli- Ankara
Yusuf Bulut : Kendirli Çay Fabrikası Müdür Yardımcısı – Emekli – Rize